رویداد نما نوآوری مشارکت های اجتماعی

رویداد

نما

نوآوری مشارکت‌های اجتماعی

رویداد نما، رویداد نوآوری اجتماعی

رویداد نما با هدف جذب جوانان نوآور به سمت مشارکت اجتماعی در قالب سلسله بوت‏کمپ‏‌های مسئله تا ایده در پهنه‏ های جغرافیایی مختلف كشور اجرا می شود؛ ما در این رویداد با شما همراهیم تا مسیر حل مشکلات اجتماعی را به طور تخصصی از گذرگاه مشارکت‏ های اجتماعی طی‌کنیم. در رویداد نما بنا را بر این گذاشتیم تا با بهره ‏گیری از روش ‏ها و ابزارهای حوزه خلاقیت و نوآوری و همچنین با تکیه بر اصول نوآوری آموزشی، فرایند یادگیری و خلق نتایج را برای مخاطبین به فرایندی جذاب و عملی تبدیل کنیم و مخاطبان را به سوی تولید ایده ‏های سرمایه ‏پذیر قابل قبول هدایت کنیم.

گالری

تصویر

همکاران رویداد