تسهیل‌گر توسعه زیست‌بوم مشارکت اجتماعی در کشور

رویدادهای در حال برگزاری ...

 جایزه نوآوری اجتماعی(جانا)

مطالعات ما نشان می دهد که کشور‌هایی با زیست‏ بوم ‏های نوآوری توانمند که حمایت‌های مالی، مدیریتی و فنی قابل قبولی را برای کارآفرینان و ایده‌پردازان فراهم می‌کنند، توانسته اند به پیشرفت های خوبی در این حوزه دست یابند؛ از این رو، ما نیز معتقدیم که برای توسعه هدفمند نوآوری ‏های اجتماعی در کشور باید زیست بوم نوآوری اجتماعی را تقویت کرده و از ارکان اصلی زیست‏ بوم از مرحله ایده‌پردازی تا گسترش بازار پشتیبانی کنیم.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 دوره توانمندسازی کنشگران محلات شهر تهران

ارتقای کارایی و اثربخشی مفهومی مختص بخش خصوصی نیست. این مفاهیم سال‌هاست که در دنیا در مورد بخش اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع به عنوان رکنی اساسی در موفقیت بخش اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. از این روست که آموزش و توانمندسازی مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی در ابعاد مختلف و با روش‌های به روز و کارآمد در بهترین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دنیا دنبال می‌شود. دوره توانمندسازی کنشگران اجتماعی با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های کلیدی کنشگران شهر تهران و با همکاری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران برگزار می‌گردد.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 رقابت دانش آموزی جایزه نوآوری اجتماعی جانا

ورود نوجوانان به حوزه‌‌ اجتماعی، نیازمند مشوق‌ها و راه ‌حل‌های نوآورانه است. مفاهیم مرتبط با موضوعات اختراع، مهارت‌های کسب‌وکار و طراحی و انجام خدمات اجتماعی، همزمان با پرورش مهارت‌های دانش‌آموزی نظیر مهارت‌های ارتباطی، همکاری، پرسش‌گری، تفکر سازگار، خلاقیت و نوآوری و حل مسئله، یکی از مؤثّرترین این راه‌ حل‌ها است.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 رقابت دانشجویی جایزه نوآوری جانا

دانشجو نیروی مورد امید یک کشور است. دانشجو است که می‌تواند در مقابل مشکلات بِایستد. دانشجو هم جوان است، هم عالم است، و به سبب داشتن توانمندی نوآوری و جسارت در اجرا، قادر است تا تغییرات بزرگی را رقم بزند و منجر به ایجاد تحولات بزرگی شود. او است که فردای کشور را باید اداره کند و هچنین امروزه ما برای پیشرفت کشور نیاز به این ظرفیت تحول‌خواه و نوآورانه داریم. هدف از بخش دانشجویی جانا؛ توجه به این ظرفیت بزرگ در قشر دانشجویی می‌باشد و بستری را برای حمایت از طرح های آن‌ها فراهم می‌آورد. همچنین هدف ما از برگزاری این رقابت توجه و ارزش دادن به طرح‌های قابل اجرا و واقعی می‌باشد. چشم‌انداز ما در این رقابت عملیاتی کردن طرح‌های اجتماعی در بین جوانان است. یکی از معضلاتی که باعث عدم اجرایی شدن طرح‌ها می‌باشد فاصله‌ی قشر دانشجویی از معضلات اجتماعی است. پس باید این ارتباط بین دانشجویان و فضای جامعه نیز تقویت گردد.

رویدادهای در حال برگزاری ...

 جایزه نوآوری اجتماعی(جانا)

مطالعات ما نشان می دهد که کشور‌هایی با زیست‏ بوم ‏های نوآوری توانمند که حمایت‌های مالی، مدیریتی و فنی قابل قبولی را برای کارآفرینان و ایده‌پردازان فراهم می‌کنند، توانسته اند به پیشرفت های خوبی در این حوزه دست یابند؛ از این رو، ما نیز معتقدیم که برای توسعه هدفمند نوآوری ‏های اجتماعی در کشور باید زیست بوم نوآوری اجتماعی را تقویت کرده و از ارکان اصلی زیست‏ بوم از مرحله ایده‌پردازی تا گسترش بازار پشتیبانی کنیم.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 دوره توانمندسازی کنشگران محلات شهر تهران

ارتقای کارایی و اثربخشی مفهومی مختص بخش خصوصی نیست. این مفاهیم سال‌هاست که در دنیا در مورد بخش اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع به عنوان رکنی اساسی در موفقیت بخش اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. از این روست که آموزش و توانمندسازی مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی در ابعاد مختلف و با روش‌های به روز و کارآمد در بهترین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دنیا دنبال می‌شود. دوره توانمندسازی کنشگران اجتماعی با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های کلیدی کنشگران شهر تهران و با همکاری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران برگزار می‌گردد.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 رقابت دانش آموزی جایزه نوآوری اجتماعی جانا

ورود نوجوانان به حوزه‌‌ اجتماعی، نیازمند مشوق‌ها و راه ‌حل‌های نوآورانه است. مفاهیم مرتبط با موضوعات اختراع، مهارت‌های کسب‌وکار و طراحی و انجام خدمات اجتماعی، همزمان با پرورش مهارت‌های دانش‌آموزی نظیر مهارت‌های ارتباطی، همکاری، پرسش‌گری، تفکر سازگار، خلاقیت و نوآوری و حل مسئله، یکی از مؤثّرترین این راه‌ حل‌ها است.
رویدادهای در حال برگزاری ...

 رقابت دانشجویی جایزه نوآوری جانا

دانشجو نیروی مورد امید یک کشور است. دانشجو است که می‌تواند در مقابل مشکلات بِایستد. دانشجو هم جوان است، هم عالم است، و به سبب داشتن توانمندی نوآوری و جسارت در اجرا، قادر است تا تغییرات بزرگی را رقم بزند و منجر به ایجاد تحولات بزرگی شود. او است که فردای کشور را باید اداره کند و هچنین امروزه ما برای پیشرفت کشور نیاز به این ظرفیت تحول‌خواه و نوآورانه داریم. هدف از بخش دانشجویی جانا؛ توجه به این ظرفیت بزرگ در قشر دانشجویی می‌باشد و بستری را برای حمایت از طرح های آن‌ها فراهم می‌آورد. همچنین هدف ما از برگزاری این رقابت توجه و ارزش دادن به طرح‌های قابل اجرا و واقعی می‌باشد. چشم‌انداز ما در این رقابت عملیاتی کردن طرح‌های اجتماعی در بین جوانان است. یکی از معضلاتی که باعث عدم اجرایی شدن طرح‌ها می‌باشد فاصله‌ی قشر دانشجویی از معضلات اجتماعی است. پس باید این ارتباط بین دانشجویان و فضای جامعه نیز تقویت گردد.

چشم‌اندازها و اهداف

ما در بنیاد تعالی اجتماعی زندگی به پشتوانه بیش از پانزده سال پژوهش و بررسی ابعاد مختلف نظام حکمرانی اجتماعی و با تکیه بر تجربیات موفق در حوزه مشارکت‌های مردمی، ماموریت خود را کمک به توسعه بخش اجتماعی و ارتقای زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور، قرار داده‏ایم و در تلاشیم:

  • با تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و قوانین، زمینه و بسته فعالیت تشکل‌های مردم نهاد را مناسب‌تر کنیم.
  • با توان‌افزایی تشکل‌های مردمی، مسیر رشد و تعالی آنها را شتاب بخشیم.
  • با افزایش تعامل و ارتباطات بازیگران این عرصه، فعالیت تشکل های مردمی هم‌افزاتر و هماهنگ تر شود.
  • کمک کنیم تا فرهنگ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه تسری یافته و هریک از آحاد جامعه، خود را در مواجهه با مسائل کشور، مسئول بداند.

مراکز همکار بنیاد 

پژوهشکده حکمرانی اجتماعی

اثرگذاری علمی بر روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌ اجتماعی کشور

پژوهشکده حکمرانی اجتماعی

پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، با بهره‌گیری از تجربه بیش از یک دهه فعالیت متمرکز در حوزه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی، ضمن تشخیص دقیق اهمیت موضوع در بخش‌های مختلف کشور و با رویکرد مسئله محوری، تلاش در جهت ارتقای کیفیت سیاست‌های حوزه اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
مشاهده بیشتر

مدرسه اجتماعی گراف

مدرسه حرفه‌ای ارتقای دانش و مهارت فعالان زیست بوم اجتماعی

مدرسه اجتماعی گراف

مدرسه گراف موسسه‌ای جهت بهبود رویکرد تخصصی و حرفه‌ای و در نتیجه ارتقا دانش و مهارت فعالان بخش بخش اجتماعی جهت نقش آفرینی موثر در حل مسائل کشور است.‌
مشاهده بیشتر

خانه خلاق و نوآوری دال

دالّ مـــرکــــــــــــزی تـوسعه زیـست‌بــوم نــوآوری اجتماعی

خانه خلاق و نوآوری دال

خانه خلاق دال محلیست جهت گرد هم آمدن افرادی که قصد دارند با دیدگاه نوآورانه به حل مسائل اجتماعی و بهینه‌سازی زیست‌بوم آن بپردازند.
مشاهده بیشتر

دستاوردهای زندگی

گفتارهای اجتماعی

مفتخریم به همکاری با ...

  • نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی‌الله صادق، پلاک ۹ ، طبقه دوم
  • info@bonyadzendegi.org
  • 02166004177

ما در بنیاد تعالی اجتماعی زندگی به پشتوانه بیش از پانزده سال پژوهش و بررسی ابعاد مختلف نظام حکمرانی اجتماعی و با تکیه بر تجربیات موفق در حوزه مشارکت‌های مردمی، ماموریت خود را کمک به توسعه بخش اجتماعی و ارتقای زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور، قرار داده ‏ایم.

در خبرنامه ما عضو شوید

طراحی و توسعه توسط فناوری اطلاعات زیفا

خانهدستاوردهادرباره ماتماس با ما