نشست خبری جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری برگزار شد