پژوهشکده سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان

اثرگذاری علمی بر روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌ اجتماعی کشور پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، با بهره‌گیری از تجربه بیش از یک دهه فعالیت متمرکز در حوزه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی، ضمن تشخیص دقیق اهمیت موضوع در بخش‌های مختلف کشور و با رویکرد مسئله محوری، تلاش در جهت ارتقای کیفیت سیاست‌های حوزه اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
پژوهشکده سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
پخش ویدیو

بهبود کیفیت تصمیمات در عرصه اداره بخش اجتماعی کشور، یکی از اصلی ترین مسائل حوزه حکمرانی اجتماعی است که از دیر باز، حل این مسئله، یکی از دغدغه‌های اولویت‌دار مجامع سیاستی و علمی محسوب می‌شود و در این میان، کاربست دانش و پژوهش در چرخه سیاست‌گذاری، از جمله راهبردهای موثر در این موضوع به حساب می‌آید.

ماموریت آیندگان

پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، با بهره‌گیری از تجربه بیش از یک دهه فعالیت متمرکز در حوزه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی، ضمن تشخیص دقیق اهمیت موضوع در بخش‌های مختلف کشور و با رویکرد مسئله محوری، تلاش در جهت ارتقای کیفیت سیاست‌های حوزه اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.

فعالیت‌ها و خدمات

 

برخی از مجموعه‌هایی که با پژوهشکده آیندگان همکاری داشته‌اند

 

اطلاعات تماس

تلفن تماس

موبایل

آدرس

سایت

اینستاگرام

واتس اپ

تلگرام