آموزش

آموزش و توانمندسازی در حوزه اجتماعی اساسی‌ترین عوامل توسعه و پیشرفت جوامع به شمار می‌آیند. این فرآیند‌ها نه تنها به افراد کمک می‌کنند تا دانش و مهارت‌های لازم را کسب کنند، بلکه ایجاد افرادی متعهد به رشد و بهبود جامعه را ترویج می‌دهند. افرادی که به درستی آموزش دیده‌اند، می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی کمک کرده و بهره‌وری و پایداری اقتصادی را تقویت نمایند.

اصول مدیریت حرفه‌ای فعالان فرهنگی

سازمان‌های‌ مردم نهاد با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه تشکیل و اداره می‌شوند. این سازمان‌ها به‌عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکت‌ها، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقای حقوق جهانی بشر دارند. سازمان‌های مردم نهاد یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی شمرده می‌شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت‌ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن‌ها تدوین کرده‌اند. هدف مدرسه اجتماعی گراف از برگزاری این کارگاه آشنایی با قوانین ثبتی و حقوقی این سازمان‌ها در ایران است.

دوره حکمرانی اجتماعی در تشکل‌های مردمی

دوره حکمرانی اجتماعی در تشکل‌های مردمی اصطلاحی است که به تعاملات، فرآیندها، و روابط حاکم بر گروه‌ها یا اجتماعات مردمی اشاره دارد که بر اساس اصول دموکراسی و مشارکت مردمی عمل می‌کنند. این دوره حکمرانی به طور معمول شامل مفاهیمی چون شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت مردمی، و عدالت اجتماعی است که هدف آن تضمین این است که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تحت تأثیر حقوق و نیازهای وسیع‌تر جامعه صورت گیرد.
دوره حکمرانی اجتماعی در تشکل‌های مردمی

دوره توانمندسازی کنشگران محلات شهر تهران

ارتقای کارایی و اثربخشی مفهومی مختص بخش خصوصی نیست. این مفاهیم سال‌هاست که در دنیا در مورد بخش اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع به عنوان رکنی اساسی در موفقیت بخش اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. از این روست که آموزش و توانمندسازی مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی در ابعاد مختلف و با روش‌های به روز و کارآمد در بهترین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دنیا دنبال می‌شود. دوره توانمندسازی کنشگران اجتماعی با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های کلیدی کنشگران شهر تهران و با همکاری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران برگزار می‌گردد.
دوره توانمندسازی کنشگرلن محلات شهر تهران

دوره مدیریت اجرایی ویژه بنیاد حامیان دانشگاهی

در دنیای امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها با هدف ارائه خدمات اجتماعی، محیطی پاک، حقوق بشر و دیگر اهداف اجتماعی و انسانی فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه اهداف و ماموریت‌های آن‌ها ممکن است متنوع باشند، اما یک عامل مشترک در موفقیت آن‌ها وجود دارد و آن مدیریت اجرایی است.

دوره مدیریت اجرایی ستاد سمن‌های شهر تهران

در دنیای امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها با هدف ارائه خدمات اجتماعی، محیطی پاک، حقوق بشر و دیگر اهداف اجتماعی و انسانی فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه اهداف و ماموریت‌های آن‌ها ممکن است متنوع باشند، اما یک عامل مشترک در موفقیت آن‌ها وجود دارد و آن مدیریت اجرایی است.
دوره مدیریت اجرایی در سازمان‌های مردم‌نهاد