افتتاح برج علم‌وفناوری در شهرستان لار قطب فناوری جنوب استان فارس