در جریان زندگی...

هدف تولد زندگی چه بود؟

اهداف و چشم انداز‌ها

ما در بنیاد تعالی اجتماعی زندگی به پشتوانه بیش از پانزده سال پژوهش و بررسی ابعاد مختلف نظام حکمرانی اجتماعی و با تکیه بر تجربیات موفق در حوزه مشارکت‌های مردمی، ماموریت خود را کمک به توسعه بخش اجتماعی و ارتقای زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور، قرار داده‏ایم و در تلاشیم:

  • با تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و قوانین، زمینه و بسته فعالیت تشکل‌های مردم نهاد را مناسب‌تر کنیم.
  • با توان‌افزایی تشکل‌های مردمی، مسیر رشد و تعالی آنها را شتاب بخشیم.
  • با افزایش تعامل و ارتباطات بازیگران این عرصه، فعالیت تشکل های مردمی هم‌افزاتر و هماهنگ تر شود.
  • کمک کنیم تا فرهنگ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه تسری یافته و هریک از آحاد جامعه، خود را در مواجهه با مسائل کشور، مسئول بداند.

توسعه یافتگان زندگی

فرزندان زندگی

مجله خبری

آخرین اخبار

همکاران ما

مفتخر ببودیم به همکاری با سازمان‌های...

چه کتاب‌هایی توسط زندگی چاپ و انتشار یافته اند؟

کتاب‌های زندگی