همایش روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی ۲۲ مرداد ۱۴۰۲