درباره

پژوهشکده حکمرانی اجتماعی

نقش‏ آفرینی در تشخیص دقیق موضوعات اولویت‌دار بخش اجتماعی، ارتقاء کیفیت سیاست‌های نظام حکمرانی اجتماعی و اصلاح قوانین و مقررات این بخش نیازمند انجام پژوهش‏ های کاربردی و توسعه ‏ای متعدد است.

ما در پژوهشکده حکمرانی اجتماعی، با انجام مطالعات و بررسی‌های راهبردی، سعی در ترسیم مسیری روشن‌تر برای سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی و به بیان بهتر، ارتقای زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور داریم.