نام آوران اجتماعی

سید حسین طباطبایی بروجردی

سید حسین طباطبایی بروجردی

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی، یکی از بزرگ‌ترین مراجع تقلید شیعه، با تأسیس بیمارستان‌ها، مدارس و کتابخانه‌ها به نیکوکاری و خدمت به مردم پرداخت. او با حمایت از فقرا و نیازمندان، تأمین مالی مراکز درمانی و آموزشی و ترویج وحدت اسلامی، نقشی برجسته در بهبود وضعیت جامعه داشت. اقدامات او همچنان در ایران و جهان اسلام تأثیرگذار است و میراث نیکوکاری او تا به امروز زنده مانده است..

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی، یکی از بزرگ‌ترین مراجع تقلید شیعه، با تأسیس بیمارستان‌ها، مدارس و کتابخانه‌ها به نیکوکاری و خدمت به مردم پرداخت. او با حمایت از فقرا و نیازمندان، تأمین مالی مراکز درمانی و آموزشی و ترویج وحدت اسلامی، نقشی برجسته در بهبود وضعیت جامعه داشت. اقدامات او همچنان در ایران و جهان اسلام تأثیرگذار است و میراث نیکوکاری او تا به امروز زنده مانده است..