دانشجو نیروی مورد امید یک کشور است. دانشجو است که می‌تواند در مقابل مشکلات بِایستد. دانشجو هم جوان است، هم عالم است، و به سبب داشتن توانمندی نوآوری و جسارت در اجرا، قادر است تا تغییرات بزرگی را رقم بزند و منجر به ایجاد تحولات بزرگی شود. او است که فردای کشور را باید اداره کند و هچنین امروزه ما برای پیشرفت کشور نیاز به این ظرفیت تحول‌خواه و نوآورانه داریم. هدف از بخش دانشجویی جانا؛ توجه به این ظرفیت بزرگ در قشر دانشجویی می‌باشد و بستری را برای حمایت از طرح های آن‌ها فراهم می‌آورد. همچنین هدف ما از برگزاری این رقابت توجه و ارزش دادن به طرح‌های قابل اجرا و واقعی می‌باشد. چشم‌انداز ما در این رقابت عملیاتی کردن طرح‌های اجتماعی در بین جوانان است. یکی از معضلاتی که باعث عدم اجرایی شدن طرح‌ها می‌باشد فاصله‌ی قشر دانشجویی از معضلات اجتماعی است. پس باید این ارتباط بین دانشجویان و فضای جامعه نیز تقویت گردد.