22 مرداد روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی

در کشور ما علاوه بر پاسداشت این روز بین المللی، از سال 1393 بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی، روز 22 مرداد به عنوان روز “مشارکت‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی” بنا نهاده شده تا بهانه‌ای باشد برای پاسداشت نهادهای مردمی و همچنین تقویت ارتباط بین فعالان این عرصه. موضوعی که بر اساس گزارش فروم جهانی WINGS، یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه بخش اجتماعی در کشورهای مختلف است. در سال 1402 رویدادی که به منظور گرامیداشت این روز برگزار شد با تجربه ای متفاوت همراه بود و آن محوریت سازمان‌های مردم نهاد در برگزاری این رویداد بود. در این رویداد یک روزه بیش از 16 تشکل مردمی همراه با بنیاد تعالی اجتماعی زندگی در این روز میزبان بیش از 500 سازمان مردم نهاد از سراسر کشور بودند.

فرآیند اجرای برنامه‌ریزی رویداد

پیرو سیاست‌ اتخاذ شده در اجرای مشترک رویداد 22 مرداد با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، مسئولیت دبیرخانه اجرای رویداد به بنیاد تعالی اجتماعی زندگی واگذار شد. این بنیاد هم با تشکیل دبیرخانه و دعوت از تدادی از سازمان‌های مردم نهاد ضمن تقسیم کار،چارچوب اجرایی را منطبق بر برنامه زمان‌بندی تهیه و اجرایی نمود.این دبیرخانه از تاریخ 15 تیر آغاز به کار نموده و طی 15 جلسه هماهنگی‌های محتوایی و اجرایی لازم در این خصوص را انجام داد. در طول حدود 40 روز فعالیت دبیرخانه تیمی متشکل از 20 نفر از همکاران دبیرخانه به صورت تمام وقت درگیر برنامه ریزی و اجرای بخش‌های مختلف این رویداد اعم از برنامه ریزی محتوایی، برنامه ریزی اجرایی، هماهنگی با دستگاه‌ها،رسانه و تولید محصولات رسانه ‌ای،پذیرش و فراخوان،ثبت نام و پاسخ گویی به تماس‌‌ها، طراحی و پشتیبانی از سایت، لجستیک و خرید اقلام و دیگر اقدام‌های لازم جهت برگذاری رویداد بوده اند.

مجموع کل ثبت‌نام کنندگان

جزئیات شرکت کنندگان

تفکیک تهران و شهرستان

جزئیات شرکت کنندگان تهرانی

جزئیات شرکت کنندگان شهرستانی

جزئیات شرکت کنندگان بعد از ظهر

22 مرداد از نگاه اعضا شورای ملی و توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد

محمد عباسی

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی

مهم ترین چالشی که بسیاری از سازمان‌ها با آن روبرو هستند کم رنگ شدن سایه مشارکت اجتماعی مردم برای همت والاتر در امر خیر است. همه ما باید کمک کنیم تا زمینه مشارکت حداکثری مردم، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و چه در ایجاد شور و نشاط در بین مردم فراهم شود.

22 مرداد از نگاه سازمان‌های مردم نهاد

محمد عباسی

مدیر عامل انجمن اتیسم ایران

مهم ترین چالشی که بسیاری از سازمان‌ها با آن روبرو هستند کم رنگ شدن سایه مشارکت اجتماعی مردم برای همت والاتر در امر خیر است. همه ما باید کمک کنیم تا زمینه مشارکت حداکثری مردم، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و چه در ایجاد شور و نشاط در بین مردم فراهم شود.

تجلیل از پیشکسوتان حوزه اجتماعی

ارائه تجربه‌های موفق

دیوارنگاره

تقدیرنامه

میزان رضایت از رویداد

نکات کلیدی در صحبت سخنرانان

مشارکت اجتماعی می‌تواند زیربنای مشارکت در همه حوزه‌ای دیگر باشد و از این جهت بسیار مهم است.در مشارکت اجتماعی یک اتفاق مهمی می‌افتد و آن جامعه‌پذیر کردن مردم است.جامعه پذیر کردن یعنی یک حرکت عقلانی، یک حرکت هدفمند، یک حرکت روبه رشد و متعالی.

CAF_6230

احمد وحیدیوزیر کشور

همکاران رویداد

مدیر حانه خلاق و نوآوری دال

محمد رسولی

مدیر پژوهشکده

محمد زمانی

 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدمهدی جعفری

 مدیر پروژه

فائزه سادات اصفهانی

مجید خزایی

مدیر اجرایی

مجید خزایی

مدیر حانه خلاق و نوآوری دال

محمد رسولی

مدیر پژوهشکده

محمد زمانی

 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدمهدی جعفری

 مدیر پروژه

فائزه سادات اصفهانی

مجید خزایی

مدیر اجرایی

مجید خزایی

مدیر حانه خلاق و نوآوری دال

محمد رسولی

مدیر پژوهشکده

محمد زمانی

 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدمهدی جعفری

 مدیر پروژه

فائزه سادات اصفهانی

مجید خزایی

مدیر اجرایی

مجید خزایی