قانونی‌شدن طرح شکایت از مراجع و مقامات، از طرف سازمان‌های مردم نهاد

سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است.در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (قانون دیوان عدالت اداری) مورخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۲، به سازمان‌های مردم نهاد مجوز طرح شکایت از مقامات و مراجع داده شده است،